Tomato rate: आजचा टोमॅटो बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, काय आहे टोमॅटोचे रेट बघा एकदा

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 369 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 165 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 750 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 57 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 950 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 62 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1515 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1805 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 129 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 2161 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1150 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1325 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 80 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 68 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 1234 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 2603 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 379 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 145 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 700 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 680 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1325 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा