Onion Rate: आजचा कांदा बाजार भाव महाराष्ट्र, कांद्याचे बाजार समितीचे दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 4431 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 195 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: चंद्रपूर – गंजवड
आवक : 654 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 15695 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: जुन्नर -आळेफाटा
आवक : 12604 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 11171 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 1255 क्विंटल
कमीत कमी दर: 150 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 538 क्विंटल
कमीत कमी दर: 550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1377 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: साक्री
आवक : 2010 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2265 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 309 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 10348 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1650 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 302 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव-नागदरोड
आवक : 1200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1995 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 126 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2130 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 8000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 351 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2365 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 4000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2277 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 6822 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2511 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2141 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 3500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2343 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 13000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2372 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर
आवक : 1920 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2118 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 901 क्विंटल
कमीत कमी दर: 250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 7000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 511 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2355 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1880 रुपये

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 2900 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2296 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 11700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2991 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 9000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2150 रुपये

बाजार समिती: उमराणे
आवक : 9500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 851 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2222 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा