Onion Rate: आजचा कांदा बाजार भाव महाराष्ट्र, कांद्याच्या बाजारभावात तब्बल एवढा बदल

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 4084 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 1764 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1150 रुपये

बाजार समिती: चंद्रपूर – गंजवड
आवक : 252 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 11719 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: विटा
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 15466 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: बारामती
आवक : 333 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 667 क्विंटल
कमीत कमी दर: 150 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पेन
आवक : 240 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 408 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 10379 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 430 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1460 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1650 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1390 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 204 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3150 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 8000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2120 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 4000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2046 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 7200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2425 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 2500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2145 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 6276 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2401 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 12000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2251 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर
आवक : 1585 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 749 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2131 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: कळवण
आवक : 8700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2805 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 8000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 830 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2399 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 2400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2140 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 13500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 950 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2799 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2251 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 3210 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2111 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1730 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर
आवक : 1981 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 8900 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2205 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1875 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा