Jwari rate: ज्वारी बाजार भाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रात ज्वारी बाजार भाव मध्ये बदल

बाजार समिती: शहादा
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: पुसद
आवक : 140 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2401 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2901 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2671 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 72 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2705 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2402 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2805 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2935 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2805 रुपये

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3150 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5211 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4061 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4011 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2425 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2950 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1449 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4911 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 643 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5900 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2891 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3301 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 48 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: परांडा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4460 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4400 रुपये

बाजार समिती: सोनपेठ
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2979 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2870 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4776 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4438 रुपये

बाजार समिती: चाकूर
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3812 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2275 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3138 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 94 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4101 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 152 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3070 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3585 रुपये

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3275 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4321 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4050 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 727 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5239 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा