Onion Rate: आजचा कांदा बाजार भाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार समिती दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 2915 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 186 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 1489 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 7304 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1650 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: दौंड-केडगाव
आवक : 3125 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2150 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 900 रुपये

बाजार समिती: हिंगणा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: जुन्नर -आळेफाटा
आवक : 12306 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2610 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 11836 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 278 क्विंटल
कमीत कमी दर: 850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1860 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: साक्री
आवक : 2370 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 369 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 12321 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 363 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1350 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 520 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1550 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 375 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 2500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1991 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1650 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2351 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 11000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2240 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर
आवक : 1700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2085 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 731 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1826 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: कळवण
आवक : 20100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2560 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 9000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 811 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 2760 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2035 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 14400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2151 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 2715 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2090 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 7300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2225 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1975 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 5568 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा