Soyabean Rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि. 2023-06-14 table

 

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/06/2023
जळगावक्विंटल91472547254725
राहूरी -वांबोरीक्विंटल7300143504000
कारंजाक्विंटल3500465050254900
तुळजापूरक्विंटल85470048504800
नागपूरलोकलक्विंटल238430049004750
हिंगोलीलोकलक्विंटल550455549904772
यवतमाळपिवळाक्विंटल308440049804690
चिखलीपिवळाक्विंटल400450049114705
वाशीमपिवळाक्विंटल2400450551004800
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल250465050004800
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल195470048004750
परतूरपिवळाक्विंटल36445048744850
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल9450048004700
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल260455150094850
चाकूरपिवळाक्विंटल45430049024806
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल139490049604930
मुरुमपिवळाक्विंटल38450148504751
काटोलपिवळाक्विंटल92422549004650
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2023
धुळेहायब्रीडक्विंटल3489548954895
पैठणपिवळाक्विंटल8473147314731
29/03/2023
लासलगावक्विंटल371350052915230
लासलगाव – विंचूरक्विंटल200300051465000
राहूरी -वांबोरीक्विंटल3490049004900
पाचोराक्विंटल60496050514991
सिल्लोडक्विंटल4470050004800
उदगीरक्विंटल4550515052065178
श्रीगोंदाक्विंटल3500050005000
श्रीरामपूरक्विंटल12470049504800
तुळजापूरक्विंटल60500050505025
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल170440049004600
राहताक्विंटल16482550464950
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल138392652765150
सोलापूरलोकलक्विंटल94482052205000
सांगलीलोकलक्विंटल100510055005300
नागपूरलोकलक्विंटल2000800086028452
लाखंदूरलोकलक्विंटल11445045004475
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल202400152005160
जालनापिवळाक्विंटल1329440051505100
अकोलापिवळाक्विंटल2289450051655000
मालेगावपिवळाक्विंटल62450050995051
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2463440051704735
पैठणपिवळाक्विंटल5468046804680
कळमनूरीपिवळाक्विंटल40500050005000
उमरेडपिवळाक्विंटल1400400051055000
वर्धापिवळाक्विंटल29477550254900
भोकरपिवळाक्विंटल82485050504950
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल105480050004900
मलकापूरपिवळाक्विंटल90450050314960
वणीपिवळाक्विंटल264425550904600
परतूरपिवळाक्विंटल29500051265100
गंगाखेडपिवळाक्विंटल25510051505100
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल87450051004785
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल32450049004900
वरोरापिवळाक्विंटल92480050004900
नांदगावपिवळाक्विंटल6491550275001
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल200460051805050
केजपिवळाक्विंटल179480051005000
अहमहपूरपिवळाक्विंटल1170490052055025
चाकूरपिवळाक्विंटल174480151985040
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल139507151755123
मुखेडपिवळाक्विंटल12520053005240
मुरुमपिवळाक्विंटल34494150014971
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल190500052005100
राजूरापिवळाक्विंटल93460550154975
काटोलपिवळाक्विंटल90451151564850
आष्टी (वर्धा)पिवळाक्विंटल88480051005000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल117460051004825
पुलगावपिवळाक्विंटल30490550204950
सिंदीपिवळाक्विंटल57446049504765
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1050490052005100
देवणी
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/03/2023
औरंगाबादक्विंटल5470051004900
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1500250025002
सिल्लोडक्विंटल5510051005100
राहताक्विंटल44490151305050
सोलापूरलोकलक्विंटल52465051905160
हिंगोलीलोकलक्विंटल450488052285054
मेहकरलोकलक्विंटल940405051504700
जालनापिवळाक्विंटल2392490052005150
बीडपिवळाक्विंटल103492250454996
वाशीमपिवळाक्विंटल2100455051504800
भोकरपिवळाक्विंटल61420050114600
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल239490051005000
जिंतूरपिवळाक्विंटल11497550004975
मलकापूरपिवळाक्विंटल215477551205020
दिग्रसपिवळाक्विंटल20519551955195
गेवराईपिवळाक्विंटल32495050114975
दर्यापूरपिवळाक्विंटल800400051955050
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल64400051004800
नांदगावपिवळाक्विंटल13377551715001
मुखेडपिवळाक्विंटल11520053005250
मुरुमपिवळाक्विंटल60440050614730
उमरगापिवळाक्विंटल8480050804800
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल62520054005300
बसमतपिवळाक्विंटल696495052255144
पालमपिवळाक्विंटल26490051504950
नांदूरापिवळाक्विंटल310440550215021
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल130500052005100
काटोलपिवळाक्विंटल22437550214850
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल113460051004875

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा