Soyabean Rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि. 2023-06-15 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/06/2023
माजलगावक्विंटल288430049004800
कारंजाक्विंटल3500457550404850
श्रीरामपूरक्विंटल13460048504800
वैजापूरक्विंटल6460048254700
मुदखेडक्विंटल6465048004700
तुळजापूरक्विंटल75480049004850
मोर्शीक्विंटल400460048854743
राहताक्विंटल20450047914700
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल113388050714975
सोलापूरलोकलक्विंटल61437050354920
नागपूरलोकलक्विंटल465440049414806
हिंगोलीलोकलक्विंटल650460049414770
कोपरगावलोकलक्विंटल75370048754700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल191360149374880
लातूरपिवळाक्विंटल7208488051415000
अकोलापिवळाक्विंटल2822435049654800
यवतमाळपिवळाक्विंटल525440049954697
चिखलीपिवळाक्विंटल661440049204650
बीडपिवळाक्विंटल61480049024868
वाशीमपिवळाक्विंटल2400440549504650
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल300475050004850
चाळीसगावपिवळाक्विंटल11400047214600
भोकरपिवळाक्विंटल1444444444444
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल188475048004775
वणीपिवळाक्विंटल86439048004600
गेवराईपिवळाक्विंटल132484148904850
गंगाखेडपिवळाक्विंटल17480049004800
वरोरापिवळाक्विंटल18430047504500
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल450470151215000
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल79487149854928
मुखेडपिवळाक्विंटल3462050504760
मुरुमपिवळाक्विंटल40470049014800
उमरगापिवळाक्विंटल1455146004551
नांदूरापिवळाक्विंटल810410048514851
राजूरापिवळाक्विंटल129480048904855
काटोलपिवळाक्विंटल140390048514450
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2023
धुळेहायब्रीडक्विंटल3489548954895
पैठणपिवळाक्विंटल8473147314731
29/03/2023
लासलगावक्विंटल371350052915230
लासलगाव – विंचूरक्विंटल200300051465000
राहूरी -वांबोरीक्विंटल3490049004900
पाचोराक्विंटल60496050514991
सिल्लोडक्विंटल4470050004800
उदगीरक्विंटल4550515052065178
श्रीगोंदाक्विंटल3500050005000
श्रीरामपूरक्विंटल12470049504800
तुळजापूरक्विंटल60500050505025
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल170440049004600
राहताक्विंटल16482550464950
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल138392652765150
सोलापूरलोकलक्विंटल94482052205000
सांगलीलोकलक्विंटल100510055005300
नागपूरलोकलक्विंटल2000800086028452
लाखंदूरलोकलक्विंटल11445045004475
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल202400152005160
जालनापिवळाक्विंटल1329440051505100
अकोलापिवळाक्विंटल2289450051655000
मालेगावपिवळाक्विंटल62450050995051
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2463440051704735
पैठणपिवळाक्विंटल5468046804680
कळमनूरीपिवळाक्विंटल40500050005000
उमरेडपिवळाक्विंटल1400400051055000
वर्धापिवळाक्विंटल29477550254900
भोकरपिवळाक्विंटल82485050504950
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल105480050004900
मलकापूरपिवळाक्विंटल90450050314960
वणीपिवळाक्विंटल264425550904600
परतूरपिवळाक्विंटल29500051265100
गंगाखेडपिवळाक्विंटल25510051505100
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल87450051004785
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल32450049004900
वरोरापिवळाक्विंटल92480050004900
नांदगावपिवळाक्विंटल6491550275001
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल200460051805050
केजपिवळाक्विंटल179480051005000
अहमहपूरपिवळाक्विंटल1170490052055025
चाकूरपिवळाक्विंटल174480151985040
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल139507151755123
मुखेडपिवळाक्विंटल12520053005240
मुरुमपिवळाक्विंटल34494150014971
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल190500052005100
राजूरापिवळाक्विंटल93460550154975
काटोलपिवळाक्विंटल90451151564850
आष्टी (वर्धा)पिवळाक्विंटल88480051005000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल117460051004825
पुलगावपिवळाक्विंटल30490550204950
सिंदीपिवळाक्विंटल57446049504765
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल1050490052005100
देवणी
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/03/2023
औरंगाबादक्विंटल5470051004900
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1500250025002
सिल्लोडक्विंटल5510051005100
राहताक्विंटल44490151305050
सोलापूरलोकलक्विंटल52465051905160
हिंगोलीलोकलक्विंटल450488052285054
मेहकरलोकलक्विंटल940405051504700
जालनापिवळाक्विंटल2392490052005150
बीडपिवळाक्विंटल103492250454996
वाशीमपिवळाक्विंटल2100455051504800
भोकरपिवळाक्विंटल61420050114600
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल239490051005000
जिंतूरपिवळाक्विंटल11497550004975
मलकापूरपिवळाक्विंटल215477551205020
दिग्रसपिवळाक्विंटल20519551955195
गेवराईपिवळाक्विंटल32495050114975
दर्यापूरपिवळाक्विंटल800400051955050
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल64400051004800
नांदगावपिवळाक्विंटल13377551715001
मुखेडपिवळाक्विंटल11520053005250
मुरुमपिवळाक्विंटल60440050614730
उमरगापिवळाक्विंटल8480050804800
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल62520054005300
बसमतपिवळाक्विंटल696495052255144
पालमपिवळाक्विंटल26490051504950
नांदूरापिवळाक्विंटल310440550215021
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल130500052005100
काटोलपिवळाक्विंटल22437550214850
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल113460051004875

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा