Tomato rate: आजचा टोमॅटो बाजारभाव, महाराष्ट्र बाजारपेठेतील टोमॅटो दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 283 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 216 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 650 रुपये

बाजार समिती: संगमनेर
आवक : 8150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 400 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 102 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 67 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1530 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: रामटेक
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 2504 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 850 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 22 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1100 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 628 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 850 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1150 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 83 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 500 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 750 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 357 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 700 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 560 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1325 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

Weather update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा