Gavar rate: गवार बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र, गवार भाव बदल बघा

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: सातारा
आवक : 29 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7100 रुपये

 

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 54 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 202 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

 

Weather update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा