Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल19600090007500
पैठणक्विंटल1880088008800
भोकरक्विंटल1810392048654
कारंजाक्विंटल22095051040010000
मुरुमगज्जरक्विंटल1950095009500
लातूरलालक्विंटल26790001055010200
अकोलालालक्विंटल2869100104009900
अमरावतीलालक्विंटल110198001040010100
यवतमाळलालक्विंटल779775101759975
चिखलीलालक्विंटल30800099008950
नागपूरलालक्विंटल11960099009825
हिंगणघाटलालक्विंटल5789005105709700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल219800100009900
मलकापूरलालक्विंटल21090001081510000
वणीलालक्विंटल14969599259800
सावनेरलालक्विंटल259827100249950
लोणारलालक्विंटल1596001051110055
मेहकरलालक्विंटल459200100309800
औराद शहाजानीलालक्विंटल2947594759475
सेनगावलालक्विंटल40800096008500
पालमलालक्विंटल17965097509650
नेर परसोपंतलालक्विंटल6988598859885
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल249650101259975
दुधणीलालक्विंटल8999001033010000
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल1700170017001
काटोललोकलक्विंटल14960098009700
जालनापांढराक्विंटल357000105009500
माजलगावपांढराक्विंटल5922599619881
गेवराईपांढराक्विंटल38913101839550
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल2980098009800
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1840084008400
10/08/2023
चंद्रपूरक्विंटल5978097809780
नंदूरबारक्विंटल1727272727272
कारंजाक्विंटल32595951050010100
वरूड-राजूरा बझारक्विंटल2985098509850
वैजापूरक्विंटल1939593959395
मानोराक्विंटल2006203103038540
मोर्शीक्विंटल2809500102509875
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल19910098009400
हिंगोलीगज्जरक्विंटल1159600100009800
मुरुमगज्जरक्विंटल15940098559628
बारामतीलालक्विंटल6300046004600
अकोलालालक्विंटल2038500103359550
अमरावतीलालक्विंटल93397501030010025
यवतमाळलालक्विंटल709350100509700
मालेगावलालक्विंटल8665091608201
नागपूरलालक्विंटल16900096009450
हिंगणघाटलालक्विंटल6467800104009700
अक्कलकोटलालक्विंटल2950096509600
अमळनेरलालक्विंटल3830087008700
मुर्तीजापूरलालक्विंटल3509715103409905
खामगावलालक्विंटल3775500105158007
मलकापूरलालक्विंटल1409300107009700
वणीलालक्विंटल3941598109600
सावनेरलालक्विंटल9918098389700
गंगाखेडलालक्विंटल3950097009500
तेल्हारालालक्विंटल9099001030010050
लोणारलालक्विंटल189600103509975
मेहकरलालक्विंटल35900099009600
आंबेजोबाईलालक्विंटल1100001000010000
निलंगालालक्विंटल7960099319801
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल1885088508850
सेनगावलालक्विंटल50820097009200
मंगरुळपीरलालक्विंटल949000100009800
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल11915098759800
नांदूरालालक्विंटल9594001034110341
नेर परसोपंतलालक्विंटल23350098757643
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल189800100009900
दुधणीलालक्विंटल797250102359000
उमरेडलोकलक्विंटल4820090508500
भिवापूरलोकलक्विंटल3915094259287
काटोललोकलक्विंटल3970097009700
जालनापांढराक्विंटल377500100889500
माजलगावपांढराक्विंटल4855098519800
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल11880093009100
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल3640091008000
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4100001010210051
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल2550088008000
पाथरीपांढराक्विंटल5930094009300
09/08/2023
अहमदनगरक्विंटल7700090008000
लासलगाव – निफाडक्विंटल1579057905790
बार्शीक्विंटल161900092009000
पैठणक्विंटल1890189018901
भोकरक्विंटल2830092158757
कारंजाक्विंटल3009490104009995
परळी-वैजनाथक्विंटल3900090009000
वैजापूरनग1900090009000
मानोराक्विंटल1116400100017714
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल22910096009400
लातूरलालक्विंटल14382001050010200
लातूर -मुरुडलालक्विंटल3710071007100
अकोलालालक्विंटल1268200102059600
अमरावतीलालक्विंटल7449700102529976
धुळेलालक्विंटल3842584258425
मालेगावलालक्विंटल2780186007801
आर्वीलालक्विंटल52900097459500
चिखलीलालक्विंटल28800095008750
नागपूरलालक्विंटल1039550100619933
हिंगणघाटलालक्विंटल4317850104059700
वाशीमलालक्विंटल3008800101119200
अमळनेरलालक्विंटल3800087008700
खामगावलालक्विंटल2408500103959447
मलकापूरलालक्विंटल2658500105359600
वणीलालक्विंटल33969597959700
सावनेरलालक्विंटल25955098509750
शिरपूरलालक्विंटल1760076007600
गंगाखेडलालक्विंटल3950097009500
लोणारलालक्विंटल4296001045010025
मेहकरलालक्विंटल609200101009800
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल1800090008500
औसालालक्विंटल1950195019501
औराद शहाजानीलालक्विंटल2100001000010000
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल1808080808080
पालमलालक्विंटल17965098009700
मंगरुळपीरलालक्विंटल105900098009700
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल5900098009800
नांदूरालालक्विंटल10593511022010220
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल109800100009900
दुधणीलालक्विंटल728500102509500
वर्धालोकलक्विंटल5945095909500
काटोललोकलक्विंटल1950095009500
दर्यापूरमाहोरीक्विंटल5007905102509950
जालनापांढराक्विंटल567200100009000
माजलगावपांढराक्विंटल3700098519600
पाचोरापांढराक्विंटल5949795619521
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल5900098009200
गेवराईपांढराक्विंटल14780099008850
देउळगाव राजापांढराक्विंटल3900091119050
वैजापूर- शिऊरपांढराक्विंटल1660066006600
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल2100001010110050
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1660166016601

Rain update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा