Chana rate: हरभरा बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, आजचे अपडेट झालेले रेट

बाजार समिती: शहादा
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4699 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6100 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5275 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5750 रुपये

बाजार समिती: पुसद
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5571 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5650 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 160 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6235 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6055 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4851 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5701 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5701 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव (वाशिम)
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5560 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5450 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5670 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5750 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 58 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5541 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5667 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5667 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5915 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5801 रुपये

बाजार समिती: सोनपेठ
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5381 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5381 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5381 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5300 रुपये

बाजार समिती: भंडारा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5275 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5761 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: चाकूर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5801 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6201 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6001 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 198 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5775 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5401 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5401 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5401 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 24 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5735 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5267 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1060 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 170 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5660 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6185 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5950 रुपये

बाजार समिती: वणी
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5765 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5400 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5751 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5751 रुपये

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5600 रुपये

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 27 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6380 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5090 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: वरोरा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5100 रुपये

बाजार समिती: नांदगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 14500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5950 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3401 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5501 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5301 रुपये

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5550 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5550 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 126 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5350 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 52 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5720 रुपये

बाजार समिती: देवणी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5601 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5601 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5601 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा