Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील बाजार समितीचे कोथिंबिरीचे भाव

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 1145 क्विंटल
कमीत कमी दर: 150 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 475 रुपये

बाजार समिती: पाटन
आवक : 12000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 750 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4830 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 5453 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 124099 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 13 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 1100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 550 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 699 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 2465 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा