Chilli rate: मिरची बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र आजचे दर

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 69 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 210 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4300 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2600 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4065 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4335 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 36 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 418 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 24 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3400 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा