Chana Rate: आजचे हरभरा भाव दि. 2023-06-16 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/06/2023
लासलगाव – निफाडक्विंटल1700070007000
शहादाक्विंटल14398788998776
पुणेक्विंटल34560059005750
माजलगावक्विंटल65400047004600
चाळीसगावक्विंटल6430044504419
भोकरक्विंटल1440444044404
कारंजाक्विंटल325450048854655
करमाळाक्विंटल14320060004500
मंगळवेढाक्विंटल3430047504650
वैजापूरक्विंटल11440047354650
मोर्शीक्विंटल300450047004600
नांदूराक्विंटल105390148004800
राहताक्विंटल2470047004700
जळगावबोल्डक्विंटल33700071407000
चोपडाबोल्डक्विंटल1900190019001
जळगावचाफाक्विंटल24447544754475
चोपडाचाफाक्विंटल15466246624662
चिखलीचाफाक्विंटल387427547004485
वाशीमचाफाक्विंटल1500447048004650
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल7400045504200
अमळनेरचाफाक्विंटल200440046504650
सोलापूरगरडाक्विंटल6472548254745
औरंगाबादगरडाक्विंटल5380046004200
उमरगागरडाक्विंटल5455046414550
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल70475049704800
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल2360144014300
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3520055005300
अकोलाकाबुलीक्विंटल436400048754450
वैजापूरकाबुलीक्विंटल1632563256325
तुळजापूरकाट्याक्विंटल65460047004650
भंडाराकाट्याक्विंटल4450046004550
लातूरलालक्विंटल1974465050504950
चोपडालालक्विंटल1491549154915
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल159470048004750
वरोरा-शेगावलालक्विंटल31450045004500
दौंडलालक्विंटल1400040004000
औराद शहाजानीलालक्विंटल19485149854918
मुरुमलालक्विंटल1460046004600
भिवापूरलालक्विंटल40440048004650
आष्टी- कारंजालालक्विंटल79440047004625
लासलगावलोकलक्विंटल24380074006602
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल1420145004201
यवतमाळलोकलक्विंटल40430048254562
नागपूरलोकलक्विंटल430440047904625
हिंगणघाटलोकलक्विंटल1348330048954000
मुंबईलोकलक्विंटल165560065005800
उमरेडलोकलक्विंटल710400048504700
वर्धालोकलक्विंटल40425548104650
वणीलोकलक्विंटल6435544504400
सटाणालोकलक्विंटल7369047314625
कोपरगावलोकलक्विंटल5400047374600
गेवराईलोकलक्विंटल46455147254640
लोहालोकलक्विंटल17451147814725
काटोललोकलक्विंटल65380046914450
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल147440048004750
देवळालोकलक्विंटल3410049004755
दुधणीलोकलक्विंटल9460049004900
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2023
अहमदनगरक्विंटल209410048114455
शहादाक्विंटल70355175006452
पुणेक्विंटल35550059005700
दोंडाईचाक्विंटल70400070016631
उदगीरक्विंटल115455047504650
भोकरक्विंटल1330233023302
हिंगोलीक्विंटल30399945454272
सेलुक्विंटल20445044504450
चिखलीचाफाक्विंटल36380044514126
वाशीमचाफाक्विंटल300385046814200
अमळनेरचाफाक्विंटल1100650067006700
पाचोराचाफाक्विंटल5400042404100
भुसावळचाफाक्विंटल18450047004600
सोलापूरगरडाक्विंटल47440045804571
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल135470047724712
यावलहायब्रीडक्विंटल10445050504840
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल1600060006000
मालेगावकाट्याक्विंटल15250080804500
भंडाराकाट्याक्विंटल1420042004200
बीडलालक्विंटल6330038013550
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल1380045004000
दौंड-केडगावलालक्विंटल21385045504300
केजलालक्विंटल4371646003801
जालनालोकलक्विंटल27360046004200
अकोलालोकलक्विंटल19420047054525
अमरावतीलोकलक्विंटल33410044004250
लासलगावलोकलक्विंटल7370060005800
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल2517551755175
हिंगणघाटलोकलक्विंटल74380043354015
मुंबईलोकलक्विंटल949480065005800
वणीलोकलक्विंटल3389538953895
सावनेरलोकलक्विंटल2370037003700
जामखेडलोकलक्विंटल12400044004200
कोपरगावलोकलक्विंटल13360143924000
गेवराईलोकलक्विंटल2410042004150
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2340035003500
नांदगावलोकलक्विंटल3376146994301
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल2385140003851
अहमहपूरलोकलक्विंटल3400040004000
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल7360042004200
देवळालोकलक्विंटल1415041504150
दुधणीलोकलक्विंटल150455046804670
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/01/2023
पुणेक्विंटल35540058005600
धामणगाव -रेल्वेचाफाक्विंटल10360042203850
अमळनेरचाफाक्विंटल15410042014201
पाचोराचाफाक्विंटल3330042003800
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1470147014701
रावेरहायब्रीडक्विंटल2407540754075
मालेगावकाट्याक्विंटल15350161113999
भंडाराकाट्याक्विंटल1400040004000
लातूरलालक्विंटल499410048154500
बीडलालक्विंटल3337541213865
शेवगाव – भोदेगावलालक्विंटल35450045004500
औराद शहाजानीलालक्विंटल5380147614281
मुरुमलालक्विंटल20465848814765
जालनालोकलक्विंटल47337544004200
अकोलालोकलक्विंटल229360045204100
अमरावतीलोकलक्विंटल18415045004325
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल1460046004600
नागपूरलोकलक्विंटल18440045714528
हिंगणघाटलोकलक्विंटल7400044954210
कोपरगावलोकलक्विंटल4438243824382
नांदगावलोकलक्विंटल3389943814201
अहमहपूरलोकलक्विंटल18400042004100
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल14430044004350

 
Havaman andaj

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा