Tur Rate: आजचे तूरीचे भाव दि. 2023-06-16 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/06/2023
शहादाक्विंटल7730080007300
पैठणक्विंटल1600060006000
उदगीरक्विंटल25597001057010135
कारंजाक्विंटल8509200101059730
रिसोडक्विंटल7009750100009900
वैजापूरक्विंटल12900096209500
देवणीक्विंटल1980098009800
मुरुमगज्जरक्विंटल5099001020110051
गेवराईकाळीक्विंटल5870087008700
सोलापूरलालक्विंटल15918091809180
अकोलालालक्विंटल8797000105459250
यवतमाळलालक्विंटल154920099509575
चिखलीलालक्विंटल109770098008750
नागपूरलालक्विंटल1289100102009925
वाशीमलालक्विंटल15008770100009500
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60935096009450
चाळीसगावलालक्विंटल8800092019040
पाचोरालालक्विंटल10800098108500
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल45960098009700
गंगाखेडलालक्विंटल89800100009800
मेहकरलालक्विंटल1209200100809800
चाकूरलालक्विंटल108900104009698
पालमलालक्विंटल18925094009325
नांदूरालालक्विंटल75090001026010260
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल62900099009750
देवळालालक्विंटल18000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/04/2023
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल2750075007500
दौंडलालक्विंटल1600060006000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2023
पैठणक्विंटल2800180018001
उदगीरक्विंटल800849988118655
राहताक्विंटल2690069006900
नागपूरलालक्विंटल1111790086408455
पाचोरालालक्विंटल5800080018000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल78800081008050
मलकापूरलालक्विंटल2850185018501
सावनेरलालक्विंटल345793081998050
रावेरलालक्विंटल3730073007300
परतूरलालक्विंटल6800082008150
वरोरालालक्विंटल29700077507400
भंडारालालक्विंटल2740074007400
लाखंदूरलालक्विंटल15750076007550
राजूरालालक्विंटल25630578507288
दुधणीलालक्विंटल659760084658030
उमरेडलोकलक्विंटल343700076007450
जालनापांढराक्विंटल414600084008000
भोकरदनपांढराक्विंटल7701071207050
शेवगावपांढराक्विंटल6800082008200
परतूरपांढराक्विंटल14800082008050

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा