Chilli rate: मिरची बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, ताजी मिरचीचे भाव

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 93 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 85 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

 

बाजार समिती: खेड
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: सातारा
आवक : 22 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगणा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 1166 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

 

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3530 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3850 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 67 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

 

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 784 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

 

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1633 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

 

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

 

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: कामठी
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

 

बाजार समिती: वाई
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये
Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा