Gavar rate: गवार बाजार भाव महाराष्ट्र, आजचे गवारीचे भाव

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 58 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 217 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 237 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा