Chilli rate: मिरची बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, आजचे ताजे मिरचीचे दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 117 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 108 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: विटा
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 1350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 27 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 1028 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 167 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1875 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा