Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील बाजार समितीचे कोथंबीर भाव बघा

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3750 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 7600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 650 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 4646 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 48 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 148325 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1050 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 18600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 13 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 991 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 20 रुपये
सर्वसाधारण दर: 15 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 2385 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 18 रुपये
सर्वसाधारण दर: 15 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा