Chana rate: हरभरा बाजारभाव महाराष्ट्र, या बाजारपेठेत हरभऱ्याला भेटला सर्वाधिक दर

बाजार समिती: शहादा
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5200 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

 

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

हरभऱ्याची आयात वाढली, हरभरा रेटवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4782 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5540 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5351 रुपये

 

बाजार समिती: भोकर
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5560 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5180 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6120 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6010 रुपये

 

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6185 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5505 रुपये

 

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4100 रुपये

 

बाजार समिती: मोर्शी
आवक : 138 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5425 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4912 रुपये

 

बाजार समिती: चिखली
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5300 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5201 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5401 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5301 रुपये

 

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – पालखेड
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5581 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6399 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

 

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4960 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5280 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 56 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5600 रुपये

 

बाजार समिती: केज
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5112 रुपये

 

बाजार समिती: औसा
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5601 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5701 रुपये

 

बाजार समिती: चाकूर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5182 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5820 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5419 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5730 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6125 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5927 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 222 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5900 रुपये

 

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5265 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5532 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 101 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5204 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5801 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 333 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

 

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5650 रुपये

 

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5325 रुपये

 

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 230 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

 

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

 

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

 

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

 

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5610 रुपये

 

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा