Gavar rate: गवार बाजार भाव महाराष्ट्र, या मार्केटमध्ये भेटला गवारीला सर्वाधिक दर

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2600 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 119 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 47 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2875 रुपये

बाजार समिती: पेन
आवक : 105 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा