Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव महाराष्ट्र, या जिल्ह्यात भेटलाय सर्वाधिक दर

बाजार समिती: खेड
आवक : 10000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 13 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 19500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 1150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 15 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 30 रुपये
सर्वसाधारण दर: 22 रुपये

Havaman andaj

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 20 रुपये
सर्वसाधारण दर: 15 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 2965 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 900 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 141755 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 1900 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

Rain forecast
Rain forecast: पुढील 24 तासात महाराष्ट्रात या जिल्ह्यात पावसाचा कमबॅक

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 2250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 16600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 776 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3300 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 2200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 14 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10 रुपये

Mug bajar bhav

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा