Mug rate: मूग बाजारभाव महाराष्ट्र, आजचा मूग रेट

बाजार समिती: शहादा
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7201 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10301 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10151 रुपये

बाजार समिती: दोंडाईचा
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10451 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10451 रुपये

बाजार समिती: सिल्लोड
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9075 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9525 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9075 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10680 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 33 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11800 रुपये

IMD update
IMD update: पुढील दोन दिवसात 12 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

बाजार समिती: पैठण
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8090 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10250 रुपये

Havaman andaj

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 13005 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9805 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8000 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8300 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 36 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10600 रुपये

Rain forecast
Rain forecast: पुढील 24 तासात महाराष्ट्रात या जिल्ह्यात पावसाचा कमबॅक

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10626 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10001 रुपये

बाजार समिती: नांदगाव
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12285 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10950 रुपये

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9800 रुपये

Dalimb bajar bhav

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: बुलढाणा
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9000 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11700 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 43 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10720 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 456 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

1 thought on “Mug rate: मूग बाजारभाव महाराष्ट्र, आजचा मूग रेट”

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा