Onion Rate: आजचा कांदा बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 4696 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 4863 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 216 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 14243 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 2498 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2120 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पंढरपूर
आवक : 393 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 10569 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1550 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 682 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1350 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 132 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1475 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 53544 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 1890 क्विंटल
कमीत कमी दर: 401 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2251 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 10796 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2060 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 2175 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2201 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: जुन्नर -ओतूर
आवक : 17666 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 515 क्विंटल
कमीत कमी दर: 250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2181 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी
आवक : 10120 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: संगमनेर
आवक : 1508 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 11000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 811 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2375 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 3100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2339 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: सटाणा
आवक : 10745 क्विंटल
कमीत कमी दर: 450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2435 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 5625 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2261 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 2940 क्विंटल
कमीत कमी दर: 350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2275 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1990 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 16200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3026 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2150 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 1540 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2011 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर
आवक : 1960 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: रामटेक
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: उमराणे
आवक : 13500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 851 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2250 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

Humani management in Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा