Soyabean rate: सोयाबीन बाजार भाव महाराष्ट्र, बाजार समिती दर महाराष्ट्र

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 85 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: पुसद
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 455 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4870 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4755 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 1500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4610 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4980 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: मोर्शी
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4895 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 1536 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4711 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4860 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4785 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 209 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4672 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4825 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4787 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4805 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4702 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4995 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4885 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 157 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4875 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 772 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4965 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4735 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 98 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4740 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4855 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4797 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4940 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4940 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4940 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 125 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 290 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4620 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4855 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4785 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 83 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4880 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4740 रुपये

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: वणी
आवक : 153 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4425 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4785 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: परतूर
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4480 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4831 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4821 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 336 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5056 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5019 रुपये

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 221 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3925 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4895 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4712 रुपये

बाजार समिती: उमरखेड-डांकी
आवक : 120 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4650 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 48 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4651 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4741 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

Humani management in Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा