Onion Rate: आजचे कांदा भाव दि. 2023-06-16 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/06/2023
कोल्हापूरक्विंटल370650015001000
अकोलाक्विंटल46350014001200
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल535150024001800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1046570014001050
खेड-चाकणक्विंटल15070013001000
दौंड-केडगावक्विंटल190935017501100
मंगळवेढाक्विंटल13050013001150
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल1158780017001100
अकलुजलालक्विंटल3303001200800
सोलापूरलालक्विंटल115941001700800
पेनलालक्विंटल636160018001600
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल408100023001650
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल25393001200750
पुणेलोकलक्विंटल96675001400950
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल307001200950
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल4270013001000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल5393001000650
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल4050200800600
वाईलोकलक्विंटल253001000700
कामठीलोकलक्विंटल18120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3110013001200
येवलाउन्हाळीक्विंटल10000200996750
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल60002001100750
नाशिकउन्हाळीक्विंटल42003501201750
लासलगावउन्हाळीक्विंटल160003511400850
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल24203001011700
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल70003001452850
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल3262100902600
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल8402001051750
कळवणउन्हाळीक्विंटल81502001200701
चांदवडउन्हाळीक्विंटल160002001250700
मनमाडउन्हाळीक्विंटल65001001255750
सटाणाउन्हाळीक्विंटल170501501700740
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल112403001234720
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल47402501030800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल400002001650900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल6000250920680
पारनेरउन्हाळीक्विंटल44901001600800
भुसावळउन्हाळीक्विंटल84100010001000
देवळाउन्हाळीक्विंटल94501001255800
राहताउन्हाळीक्विंटल113231001350900
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/06/2023
कोल्हापूरक्विंटल308250016001000
अकोलाक्विंटल27550012001000
औरंगाबादक्विंटल4710250900575
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल1405150023001800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1128470014001050
खेड-चाकणक्विंटल10070012001000
साताराक्विंटल245100013001150
हिंगणाक्विंटल2120012001200
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल5600800700
सोलापूरलालक्विंटल131131002000900
जळगावलालक्विंटल3435250877550
पंढरपूरलालक्विंटल10742001500800
भुसावळलालक्विंटल41100010001000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल21624001200800
पुणेलोकलक्विंटल95875001300900
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल156001200900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल7723001000650
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल3000150920680
कामठीलोकलक्विंटल1100014001200
कल्याणनं. १क्विंटल3140015001450
येवलाउन्हाळीक्विंटल80003001051750
नाशिकउन्हाळीक्विंटल44023001301700
लासलगावउन्हाळीक्विंटल276543001351870
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल43853511225751
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल220502501501850
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल1042680018001300
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल697100775700
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल86851001300700
कळवणउन्हाळीक्विंटल178001501300800
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल113632001400800
चांदवडउन्हाळीक्विंटल160002001400680
मनमाडउन्हाळीक्विंटल70002001275825
सटाणाउन्हाळीक्विंटल15460501535760
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल118803001302750
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल50252501055830
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल396002003001950
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल74482001200750
रामटेकउन्हाळीक्विंटल40180020001900
देवळाउन्हाळीक्विंटल86001001335850

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा