Soyabean rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव महाराष्ट्र, सोयाबीन रेट मध्ये बदल

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 264 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4825 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4599 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4599 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4599 रुपये

बाजार समिती: उदगीर
आवक : 1660 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4815 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5111 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4963 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 1200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4975 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4951 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4951 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 1506 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4880 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4790 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 143 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4370 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4802 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4694 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4971 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4885 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 380 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 610 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4980 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 324 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4745 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4810 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4921 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4890 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4647 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4647 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 120 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 2400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 36 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4262 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4709 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4685 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 131 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 165 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4460 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4930 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4840 रुपये

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 155 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4890 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4835 रुपये

बाजार समिती: लोणार
आवक : 350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4961 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4755 रुपये

बाजार समिती: नांदगाव
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4761 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4650 रुपये

बाजार समिती: आंबेजोबाई
आवक : 270 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4510 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4851 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4979 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4851 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 368 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4802 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5075 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5016 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 127 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4925 रुपये

बाजार समिती: सेनगाव
आवक : 77 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 205 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4535 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4890 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4890 रुपये

बाजार समिती: बुलढाणा
आवक : 190 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 327 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4482 रुपये

बाजार समिती: उमरखेड
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4650 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 176 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4840 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: आर्णी
आवक : 375 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: घणसावंगी
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा