Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव महाराष्ट्र, बाजारपेठेतील दर,

बाजार समिती: शहादा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9541 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9541 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9541 रुपये

 

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 425 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12455 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12085 रुपये

 

बाजार समिती: मोर्शी
आवक : 111 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11212 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11855 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11577 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11755 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11755 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11755 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 248 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12415 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 363 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12250 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

 

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11680 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11755 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11717 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11451 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11901 रुपये

 

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12175 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11050 रुपये

 

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 245 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12530 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

 

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10750 रुपये

 

बाजार समिती: वणी
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10955 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

 

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11300 रुपये

 

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

 

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10460 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10170 रुपये

 

बाजार समिती: आर्णी
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

 

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12405 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12100 रुपये

 

बाजार समिती: जालना
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

 

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12075 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10800 रुपये

 

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10701 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10701 रुपये

 
Humani management in Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा