Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/07/2023
जळगावक्विंटल53470048004775
माजलगावक्विंटल223450049154850
पुसदक्विंटल310440048504690
सिल्लोडक्विंटल36480048004800
उदगीरक्विंटल1275492049534936
कारंजाक्विंटल1600457549254800
तुळजापूरक्विंटल65485048504850
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल130457548004600
राहताक्विंटल2470047004700
नागपूरलोकलक्विंटल217442148904773
हिंगोलीलोकलक्विंटल300470050004850
अकोलापिवळाक्विंटल1539350048604690
यवतमाळपिवळाक्विंटल353470049454822
मालेगावपिवळाक्विंटल12478148814791
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2631320050154400
वणीपिवळाक्विंटल130400048004400
गेवराईपिवळाक्विंटल63375148084300
गंगाखेडपिवळाक्विंटल6490050004900
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल10450048804600
केजपिवळाक्विंटल56480049004899
निलंगापिवळाक्विंटल60470049484800
चाकूरपिवळाक्विंटल35475148854819
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल76489149114901
मुरुमपिवळाक्विंटल60470048754788
सेनगावपिवळाक्विंटल60390047004200
पुर्णापिवळाक्विंटल100450048914800
बुलढाणा-धडपिवळाक्विंटल57450048504750
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल108430049454711
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल60480050004900
काटोलपिवळाक्विंटल46430046904550
देवणीपिवळाक्विंटल7501150655038
25/07/2023
अहमदनगरक्विंटल2460055005050
लासलगावक्विंटल403300051305080
लासलगाव – विंचूरक्विंटल242300049904800
बार्शीक्विंटल265490049004900
माजलगावक्विंटल68490049504925
राहूरी -वांबोरीक्विंटल78320047004500
सिल्लोडक्विंटल34480048004800
उदगीरक्विंटल850492049664943
कारंजाक्विंटल3500452549604750
लासूर स्टेशनक्विंटल11450146004550
परळी-वैजनाथक्विंटल425480049424900
वैजापूरक्विंटल3485549704950
मानोराक्विंटल317480050534882
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल90410048004400
राहताक्विंटल20460049164825
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल65480051005025
अमरावतीलोकलक्विंटल3680475048804815
परभणीलोकलक्विंटल220486049854975
नागपूरलोकलक्विंटल411440049514813
अमळनेरलोकलक्विंटल5400045114511
मनमाडलोकलक्विंटल4385149614720
हिंगोलीलोकलक्विंटल500480049994899
कोपरगावलोकलक्विंटल138441149004875
कर्जत (अहमहदनगर)नं. २क्विंटल3400040004000
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल129300050554970
लातूरपिवळाक्विंटल9720486150304880
धर्माबादपिवळाक्विंटल830449049254800
जालनापिवळाक्विंटल1203435049004850
अकोलापिवळाक्विंटल1551400048254600
यवतमाळपिवळाक्विंटल327450049504725
मालेगावपिवळाक्विंटल12484148714841
अकोटपिवळाक्विंटल225456548804800
आर्वीपिवळाक्विंटल240410049004200
चिखलीपिवळाक्विंटल316445048004625
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2296330050504400
वाशीमपिवळाक्विंटल3000447549554550
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल300485050004950
वर्धापिवळाक्विंटल10447548254650
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपिवळाक्विंटल3490050104950
भोकरपिवळाक्विंटल5470047364718
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल210465047504700
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1400455048704710
खामगावपिवळाक्विंटल3637385048504350
मलकापूरपिवळाक्विंटल432452548904775
वणीपिवळाक्विंटल70450048004650
शिरपूरपिवळाक्विंटल30464647504713
गेवराईपिवळाक्विंटल26460047954650
गंगाखेडपिवळाक्विंटल11480050004900
तेल्हारापिवळाक्विंटल175455047754680
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल4460049004800
वरोरापिवळाक्विंटल1420047004500
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल1455048004700
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल220475049754850
केजपिवळाक्विंटल112470050004898
निलंगापिवळाक्विंटल75420049154800
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल66488049104895
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल245434449504873
मुरुमपिवळाक्विंटल130445149014676
उमरगापिवळाक्विंटल10480048004800
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल67500052005100
बुलढाणा-धडपिवळाक्विंटल96440048254500
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल122469549304860
काटोलपिवळाक्विंटल193429148014640
24/07/2023
अहमदनगरक्विंटल8470047004700
येवलाक्विंटल42485450004881
लासलगावक्विंटल305300050004900
लासलगाव – विंचूरक्विंटल88300049254800
जळगावक्विंटल129450047254700
शहादाक्विंटल5475047804750
बार्शीक्विंटल347450048504800
औरंगाबादक्विंटल9430046854492
नांदेडक्विंटल132465049654900
माजलगावक्विंटल223440049614800
नंदूरबारक्विंटल32445148934675
सिन्नरक्विंटल18468547504725
कारंजाक्विंटल3500455049304840
श्रीरामपूरक्विंटल7450047004700
लासूर स्टेशनक्विंटल14440045254450
परळी-वैजनाथक्विंटल108474149154800
लोहाक्विंटल16440050004850
तुळजापूरक्विंटल25490049004900
मानोराक्विंटल686455050004822
मोर्शीक्विंटल512450048504675
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल100380049004400
राहताक्विंटल23470048184775
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल43400151005025
सोलापूरलोकलक्विंटल83440549754810
अमरावतीलोकलक्विंटल2797470048054752
परभणीलोकलक्विंटल230487549804900
नागपूरलोकलक्विंटल177440048554741
अमळनेरलोकलक्विंटल2460046004600
हिंगोलीलोकलक्विंटल399470050054852
कोपरगावलोकलक्विंटल50461648504802
मेहकरलोकलक्विंटल640400049504700
ताडकळसनं. १क्विंटल160465049004750
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल128350049504925
लातूरपिवळाक्विंटल5079463050024850
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल72475049004850
जालनापिवळाक्विंटल1450435048254750
अकोलापिवळाक्विंटल760400048154650
यवतमाळपिवळाक्विंटल514450048954697
मालेगावपिवळाक्विंटल9457147804641
आर्वीपिवळाक्विंटल440410049004600
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3729320050504400
अक्कलकोटपिवळाक्विंटल12490049004900
वाशीमपिवळाक्विंटल3000445548554650
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल300485050004950
वर्धापिवळाक्विंटल32441048054650
भोकरपिवळाक्विंटल6470047004700
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल121465047504700
मलकापूरपिवळाक्विंटल375440548654750
वणीपिवळाक्विंटल113430048004500
सावनेरपिवळाक्विंटल8453547304730
जामखेडपिवळाक्विंटल7400045004250
शिरपूरपिवळाक्विंटल2460046464646
गेवराईपिवळाक्विंटल42479048214800
गंगाखेडपिवळाक्विंटल17490050004900
मनवतपिवळाक्विंटल48460049004850
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल15450048264700
लोणारपिवळाक्विंटल790450049694734
वरोरापिवळाक्विंटल93300047504400
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल9460047004650
गंगापूरपिवळाक्विंटल3461546154615
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल25468049614800
किल्ले धारुरपिवळाक्विंटल98390048014651
केजपिवळाक्विंटल46460049004850
चाकूरपिवळाक्विंटल22477348924854
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल63472049004810
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल264457650704875
मुरुमपिवळाक्विंटल65480049004850
उमरगापिवळाक्विंटल15450048014750
पाथरीपिवळाक्विंटल8470048004750
पालमपिवळाक्विंटल12445045004450
नांदूरापिवळाक्विंटल450417548754875
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल177300049404733
उमरखेडपिवळाक्विंटल120480050004900
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल100480050004900
काटोलपिवळाक्विंटल135428148214650
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल153465048954750
सिंदीपिवळाक्विंटल63460048704650
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल805465049004800

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा