Tomato rate: टोमॅटो बाजारभाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील टोमॅटो दर

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 365 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पलूस
आवक : 31 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 550 रुपये

Havaman andaj

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 650 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 2393 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 750 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 39 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 900 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 379 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 650 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 80 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 750 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 400 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 900 रुपये

Rain forecast
Rain forecast: पुढील 24 तासात महाराष्ट्रात या जिल्ह्यात पावसाचा कमबॅक

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1734 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 750 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 116 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 400 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 447 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 300 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 125 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 500 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा