Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र, पावसाळ्यातील बाजार भाव

बाजार समिती: भोकर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9455 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9555 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9505 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9845 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10765 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10350 रुपये

बाजार समिती: मोर्शी
आवक : 240 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10400 रुपये

बाजार समिती: लातूर
आवक : 372 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9699 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10200 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 253 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10635 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9000 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 897 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10250 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10295 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10047 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5160 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8652 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 18 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: हिंगणघाट
आवक : 940 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9505 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11040 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10024 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9850 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10460 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 355 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10700 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10301 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10050 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9700 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 225 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9455 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10967 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10967 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9690 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10505 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10057 रुपये

संपूर्ण तूर बाजारभाव बघण्यासाठी येथे क्लिक करा


व्हाट्सअप ग्रुप वर दररोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा