Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव table,

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल7149100028001800
अकोलाक्विंटल679120020001600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल23344100025001750
साताराक्विंटल104150026002050
हिंगणाक्विंटल3160016001600
कराडहालवाक्विंटल150100025002500
सोलापूरलालक्विंटल2298910031001300
बारामतीलालक्विंटल34990026802000
धुळेलालक्विंटल14215022501800
जळगावलालक्विंटल85452520871325
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल348100040002500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल519470026001650
पुणेलोकलक्विंटल12828100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल19110016001350
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2170023001500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल41750020001250
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल600030022501900
वाईलोकलक्विंटल40200030002500
मंगळवेढालोकलक्विंटल104101026002240
कल्याणनं. १क्विंटल3240027002550
येवलाउन्हाळीक्विंटल1300030023852100
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल700030024322200
नाशिकउन्हाळीक्विंटल641950030002250
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1100080024502250
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल5000100024012200
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल2500065023502100
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल285530024332200
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल94350025712250
कळवणउन्हाळीक्विंटल2360050028302001
मनमाडउन्हाळीक्विंटल700050024702200
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल3100070028562350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल647070025802100
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल406895030002100
देवळाउन्हाळीक्विंटल1005040027002225
उमराणेउन्हाळीक्विंटल24500101127512200
13/08/2023
राहूरीक्विंटल3341620028001500
खेड-चाकणक्विंटल200100025001800
मंचरक्विंटल9564150032502375
दौंड-केडगावक्विंटल336080028002000
साताराक्विंटल230100024001700
राहताक्विंटल1201870033002000
जुन्नरचिंचवडक्विंटल6300100030002200
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1250030002000
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल11300150032102200
कराडहालवाक्विंटल150140025002500
अकलुजलालक्विंटल330100035002500
पाथर्डीलालक्विंटल177050020001200
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल33990033002100
पुणेलोकलक्विंटल9609100027001850
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल37110016001350
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3070025001600
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल123160022001800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल455100020001500
वाईलोकलक्विंटल18100025001750
कामठीलोकलक्विंटल3120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3200022002100
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल6530022001300
अकोलेउन्हाळीक्विंटल319525131312501
पैठणउन्हाळीक्विंटल235770032001900
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल846035023502080
पारनेरउन्हाळीक्विंटल2397630031001850
भुसावळउन्हाळीक्विंटल1190012001000
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1078295023702170
वैजापूर- शिऊरउन्हाळीक्विंटल256930030002100
कडाउन्हाळीक्विंटल616730030001400
रामटेकउन्हाळीक्विंटल20140016001500
12/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल5335100026001800
अकोलाक्विंटल210120020001800
औरंगाबादक्विंटल265320022001200
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल357150032002100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल11186100024001700
खेड-चाकणक्विंटल1100100025001800
मंचर- वणीक्विंटल1206180030102405
लासूर स्टेशनक्विंटल1320030024102010
विटाक्विंटल80200026002350
साताराक्विंटल241130018001500
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1550015001000
कराडहालवाक्विंटल201150025002500
सोलापूरलालक्विंटल1138410033001400
बारामतीलालक्विंटल28480026002000
जळगावलालक्विंटल48250021001250
उस्मानाबादलालक्विंटल3180022002000
पंढरपूरलालक्विंटल37440030001600
नागपूरलालक्विंटल1800120016001500
यावललालक्विंटल15096014401240
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल36980032002000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल302070028001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल26100016001300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल13140020001700
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल160110015001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल55970020001350
जामखेडलोकलक्विंटल18130025001400
वाईलोकलक्विंटल1580020001500
कल्याणनं. १क्विंटल3200022002100
नागपूरपांढराक्विंटल1000200024002325
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल6030245030001725
येवलाउन्हाळीक्विंटल1426125024252000
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल760550024702150
नाशिकउन्हाळीक्विंटल375550028511900
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2345880024092170
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल433080023242170
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल30500100025122150
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल82950026502250
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल1065920025001600
कळवणउन्हाळीक्विंटल1270050027501950
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11000108125002160
मनमाडउन्हाळीक्विंटल456950027002250
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल2834060025012150
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल972035026502170
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल4734350025001900
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1692440029002350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल784950025502150
भुसावळउन्हाळीक्विंटल1080012001000
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल350380035002300
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल406230025752150
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा