Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/08/2023
भोकरक्विंटल2945595559505
कारंजाक्विंटल50098451076510350
मोर्शीक्विंटल240100001080010400
लातूरलालक्विंटल37296991070010200
अकोलालालक्विंटल2536500106359000
अमरावतीलालक्विंटल89798001070010250
यवतमाळलालक्विंटल2598001029510047
मालेगावलालक्विंटल3516088008652
चिखलीलालक्विंटल189000100009500
हिंगणघाटलालक्विंटल94095051104010000
अक्कलकोटलालक्विंटल59600100249850
वाशीमलालक्विंटल1509100104609500
मलकापूरलालक्विंटल355100001105010700
सावनेरलालक्विंटल7596501030110050
मेहकरलालक्विंटल75920099509700
नांदूरालालक्विंटल22594551096710967
नेर परसोपंतलालक्विंटल2596901050510057
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल2999001020010000
दुधणीलालक्विंटल209101001088510500
काटोललोकलक्विंटल15103001050110400
बीडपांढराक्विंटल337000104009100
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल1101001010010100
13/08/2023
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल4098001060010200
औसालालक्विंटल10990099009900
बाळापूरलालक्विंटल4994501039510100
काटोललोकलक्विंटल519000103009600
12/08/2023
बार्शीक्विंटल30650082006500
पैठणक्विंटल1976197619761
भोकरक्विंटल1940094009400
अचलपूरक्विंटल249500100009750
रिसोडक्विंटल33099001037510150
वैजापूरक्विंटल4870094959200
हिंगोलीगज्जरक्विंटल1009500101659832
मुरुमगज्जरक्विंटल1980198019801
लातूरलालक्विंटल13290011047110200
अकोलालालक्विंटल2498500104059640
अमरावतीलालक्विंटल106298001030010050
धुळेलालक्विंटल3865586558655
मालेगावलालक्विंटल6700091118401
चिखलीलालक्विंटल559001100019501
नागपूरलालक्विंटल56950099829862
हिंगणघाटलालक्विंटल35396151073010000
अमळनेरलालक्विंटल2850090009000
मलकापूरलालक्विंटल23899001090010500
सावनेरलालक्विंटल5997099709970
तेल्हारालालक्विंटल1009800104009970
लोणारलालक्विंटल1896001050110050
आंबेजोबाईलालक्विंटल1102001020010200
औराद शहाजानीलालक्विंटल2102001020010200
नांदूरालालक्विंटल15094711075010750
नेर परसोपंतलालक्विंटल8957599059727
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल399001020010200
दुधणीलालक्विंटल6190001045010000
उमरेडलोकलक्विंटल4880090008900
दर्यापूरमाहोरीक्विंटल40092501040010100
जालनापांढराक्विंटल389100104009500
माजलगावपांढराक्विंटल2101001010010100
जामखेडपांढराक्विंटल14700085007750
गंगापूरपांढराक्विंटल3930093009300
वैजापूर- शिऊरपांढराक्विंटल1972597259725
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4100511029110171
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा