Tur Rate: आजचे तूरीचे भाव दि. 2023-06-17 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/06/2023
पैठणक्विंटल1955095509550
कारंजाक्विंटल620900099559590
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल1109650100009800
चिखलीलालक्विंटल60800094008700
नागपूरलालक्विंटल2829300102009975
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल58960098009700
उमरेडलोकलक्विंटल158500100009000
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल2900090009000
देउळगाव राजापांढराक्विंटल1750075007500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/04/2023
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल2750075007500
दौंडलालक्विंटल1600060006000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2023
पैठणक्विंटल2800180018001
उदगीरक्विंटल800849988118655
राहताक्विंटल2690069006900
नागपूरलालक्विंटल1111790086408455
पाचोरालालक्विंटल5800080018000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल78800081008050
मलकापूरलालक्विंटल2850185018501
सावनेरलालक्विंटल345793081998050
रावेरलालक्विंटल3730073007300
परतूरलालक्विंटल6800082008150
वरोरालालक्विंटल29700077507400
भंडारालालक्विंटल2740074007400
लाखंदूरलालक्विंटल15750076007550
राजूरालालक्विंटल25630578507288
दुधणीलालक्विंटल659760084658030
उमरेडलोकलक्विंटल343700076007450
जालनापांढराक्विंटल414600084008000
भोकरदनपांढराक्विंटल7701071207050
शेवगावपांढराक्विंटल6800082008200
परतूरपांढराक्विंटल14800082008050

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा