Chilli rate: मिरची बाजारभाव महाराष्ट्र, आजचे मिरचीचे रेट

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: पाटन
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 280 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

 

बाजार समिती: सातारा
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 29 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3530 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3860 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 41 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 686 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 112 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

 

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1590 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

 

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

 

बाजार समिती: कराड
आवक : 36 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: कामठी
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा