Mug rate: मूग बाजारभाव महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मुगाचे भाव

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9099 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9411 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10750 रुपये

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11701 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11701 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 213 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11350 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10600 रुपये

IMD update
IMD update: पुढील दोन दिवसात 12 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8000 रुपये

बाजार समिती: पैठण
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10151 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

हे बघा: पुढील तीन दिवस 14 जिल्ह्यात पावसाचा इशारा

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10900 रुपये

Maharashtra Rain Update

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10250 रुपये

बाजार समिती: परतूर
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10655 रुपये

Dalimb bajar bhav

बाजार समिती: सेलु
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 32 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 13000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 13000 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9805 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9000 रुपये

IMD update

बाजार समिती: पुणे
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9700 रुपये

Kanda bajar bhav

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10600 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12501 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11750 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 80 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10600 रुपये

बाजार समिती: परतूर
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10701 रुपये

Measure land using mobile marathi

बाजार समिती: सेलु
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9991 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9991 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9991 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: वडूज
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: चाकूर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10710 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10140 रुपये

बाजार समिती: मुरुम
आवक : 134 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10350 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8275 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

Farm Income Tax Marathi

बाजार समिती: उमरगा
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11010 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10685 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10685 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10685 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 54 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9800 रुपये

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा