Onion Rate: अरे वा येथे मिळालाय सर्वाधिक कांदा बाजार भाव

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 3939 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 344 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 8013 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1650 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

Dalimb bajar bhav

बाजार समिती: दौंड-केडगाव
आवक : 4605 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: जुन्नर -आळेफाटा
आवक : 10230 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 10358 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 910 क्विंटल
कमीत कमी दर: 310 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1330 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 158 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

Mug bajar bhav

बाजार समिती: साक्री
आवक : 1395 क्विंटल
कमीत कमी दर: 950 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: सांगली -फळे भाजीपाला
आवक : 1790 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1450 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 10461 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

Havaman andaj

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 295 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1100 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 52 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2310 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2030 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 174 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 5000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2271 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 1275 क्विंटल
कमीत कमी दर: 701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2501 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 3500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2360 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर
आवक : 1400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2351 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

Rain forecast
Rain forecast: पुढील 24 तासात महाराष्ट्रात या जिल्ह्यात पावसाचा कमबॅक

बाजार समिती: संगमनेर
आवक : 3504 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2351 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1275 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 6000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 812 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2318 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 10800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 825 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2757 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 3151 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2120 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: पारनेर
आवक : 6824 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1625 रुपये

IMD update
IMD update: पुढील दोन दिवसात 12 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 3250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 4739 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

Bajari bajar bhav

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा