Onion Rate: कांदा बाजारभाव अपडेट झाले आहेत येथे मिळाला जास्त दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 6287 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 112 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 1573 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 1250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

IMD update
IMD update: पुढील दोन दिवसात 12 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

बाजार समिती: कराड
आवक : 198 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: बारामती
आवक : 677 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 310 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1330 रुपये

Maharashtra Rain Update

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 390 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पंढरपूर
आवक : 285 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

Kanda bajar bhav

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पेन
आवक : 261 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3200 रुपये

बाजार समिती: साक्री
आवक : 1040 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2005 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

हे बघा: पुढील तीन दिवसांचा हवामान अंदाज

बाजार समिती: सांगली -फळे भाजीपाला
आवक : 3492 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1450 रुपये

Soyabean bajar bhav

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 468 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1350 रुपये

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 51 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1280 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

Silk farming

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 1070 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 760 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 36431 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 3500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2201 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 8208 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2301 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

Soyabean pest

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 3000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 541 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2122 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी
आवक : 4019 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: कळवण
आवक : 5500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2550 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1851 रुपये

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 985 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 8500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2599 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 3375 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1650 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर
आवक : 1363 क्विंटल
कमीत कमी दर: 450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

IMD update

1 thought on “Onion Rate: कांदा बाजारभाव अपडेट झाले आहेत येथे मिळाला जास्त दर”

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा