Tur Rate: आजचे तूरीचे भाव दि. 2023-06-15 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/06/2023
शहादाक्विंटल1797579757975
पैठणक्विंटल1940094009400
कारंजाक्विंटल10009005100259655
मंगळवेढाक्विंटल3838083808380
वैजापूरक्विंटल28940597509600
मोर्शीक्विंटल300920098209510
राहताक्विंटल1880088008800
हिंगोलीगज्जरक्विंटल1819600100109805
लातूरलालक्विंटल52093001024010000
अकोलालालक्विंटल11608500105009500
जळगावलालक्विंटल3800092509250
यवतमाळलालक्विंटल214930098009550
चोपडालालक्विंटल1870087008700
चिखलीलालक्विंटल105750098008650
अक्कलकोटलालक्विंटल1219700100019900
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60935097009550
अमळनेरलालक्विंटल3750077007700
चाळीसगावलालक्विंटल10790092009000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल51950097009600
मुर्तीजापूरलालक्विंटल520925099009615
वणीलालक्विंटल129425100059600
गंगाखेडलालक्विंटल49500100009500
दौंडलालक्विंटल1600060006000
औराद शहाजानीलालक्विंटल4100001013010065
उमरगालालक्विंटल1850085008500
नांदूरालालक्विंटल65090011008510085
राजूरालालक्विंटल6935093509350
देवळालालक्विंटल1741082007700
दुधणीलालक्विंटल88102801047510350
उमरेडलोकलक्विंटल309350100009500
काटोललोकलक्विंटल25880095259250
औरंगाबादपांढराक्विंटल349400101009750
माजलगावपांढराक्विंटल35850098009700
बीडपांढराक्विंटल4980199009850
करमाळापांढराक्विंटल1910091009100
गेवराईपांढराक्विंटल129500101759840
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल10100511020110126
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/04/2023
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल2750075007500
दौंडलालक्विंटल1600060006000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2023
पैठणक्विंटल2800180018001
उदगीरक्विंटल800849988118655
राहताक्विंटल2690069006900
नागपूरलालक्विंटल1111790086408455
पाचोरालालक्विंटल5800080018000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल78800081008050
मलकापूरलालक्विंटल2850185018501
सावनेरलालक्विंटल345793081998050
रावेरलालक्विंटल3730073007300
परतूरलालक्विंटल6800082008150
वरोरालालक्विंटल29700077507400
भंडारालालक्विंटल2740074007400
लाखंदूरलालक्विंटल15750076007550
राजूरालालक्विंटल25630578507288
दुधणीलालक्विंटल659760084658030
उमरेडलोकलक्विंटल343700076007450
जालनापांढराक्विंटल414600084008000
भोकरदनपांढराक्विंटल7701071207050
शेवगावपांढराक्विंटल6800082008200
परतूरपांढराक्विंटल14800082008050

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा