Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल39400048004400
शहादाक्विंटल104501108886601
पुणेक्विंटल35560059005750
दोंडाईचाक्विंटल3450092525285
माजलगावक्विंटल5440051514750
चाळीसगावक्विंटल3300049704500
हिंगोलीक्विंटल80490052405070
कारंजाक्विंटल150474053005000
करमाळाक्विंटल2420045114200
राहताक्विंटल3370044804000
चिखलीचाफाक्विंटल90400050004500
अमळनेरचाफाक्विंटल15470050155015
मलकापूरचाफाक्विंटल25450052114900
औरंगाबादगरडाक्विंटल2400040004000
उमरगागरडाक्विंटल4410045004400
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल1600060006000
जालनाकाबुलीक्विंटल2530060006000
अकोलाकाबुलीक्विंटल8470047004700
अमळनेरकाबुलीक्विंटल7440045004500
तुळजापूरकाट्याक्विंटल15510051005100
भंडाराकाट्याक्विंटल2485048504850
लातूरलालक्विंटल531496055755300
धुळेलालक्विंटल6475053004750
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल59480052004900
शेवगावलालक्विंटल11400042004000
केजलालक्विंटल8477648354809
मंठालालक्विंटल22390048004166
औसालालक्विंटल25481150614966
औराद शहाजानीलालक्विंटल21509153915241
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल37450152005090
जालनालोकलक्विंटल65400051004900
अकोलालोकलक्विंटल247400052454900
अमरावतीलोकलक्विंटल234500054005200
यवतमाळलोकलक्विंटल21498050755027
नागपूरलोकलक्विंटल130470053755206
हिंगणघाटलोकलक्विंटल464400055954500
मुंबईलोकलक्विंटल1151550068006200
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल300485054105185
वणीलोकलक्विंटल8489550254900
सावनेरलोकलक्विंटल3424042404240
गेवराईलोकलक्विंटल10440049004650
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल6400050014296
लोणारलोकलक्विंटल30460051504875
मेहकरलोकलक्विंटल150430054005000
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल3420145004400
काटोललोकलक्विंटल4512151215121
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल72475053005150
10/08/2023
शहादाक्विंटल74400107788000
पुणेक्विंटल34570060005850
बार्शीक्विंटल14420051114800
बार्शी -वैरागक्विंटल1520052005200
नांदेडक्विंटल5470047004700
माजलगावक्विंटल30460051405000
चंद्रपूरक्विंटल1449544954495
नंदूरबारक्विंटल27250077775000
पैठणक्विंटल1400040004000
कारंजाक्विंटल110476051054950
श्रीगोंदाक्विंटल4533553355335
लासूर स्टेशनक्विंटल9440047004600
वैजापूरक्विंटल4480051755000
मानोराक्विंटल20467552004937
मोर्शीक्विंटल224460052354917
नांदूराक्विंटल12440051505150
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल43440051004750
बारामतीबोल्डक्विंटल40455155005151
चोपडाचाफाक्विंटल3481149994811
अमळनेरचाफाक्विंटल20470047504750
खामगावचाफाक्विंटल210380052054502
मलकापूरचाफाक्विंटल98432552854800
शिरपूरचाफाक्विंटल2440045804580
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल2200048403913
सोलापूरगरडाक्विंटल10515151515151
बारामतीगरडाक्विंटल60350050505000
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल3498055505000
सटाणाहायब्रीडक्विंटल5455145514551
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल4390178006500
रावेरहायब्रीडक्विंटल3406041004060
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल1370037003700
अकोलाकाबुलीक्विंटल1800080008000
अमळनेरकाबुलीक्विंटल6430044504450
वरूड-राजूरा बझारकाबुलीक्विंटल8569959995712
वैजापूरकाबुलीनग1640064006400
वैजापूर- शिऊरकाबुलीक्विंटल1697469746974
मालेगावकाट्याक्विंटल15420185994555
तुळजापूरकाट्याक्विंटल18510051005100
भंडाराकाट्याक्विंटल1450045004500
येवलालालक्विंटल1590059005900
धुळेलालक्विंटल9453549004535
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल30480052005000
तेल्हारालालक्विंटल100500052505160
दौंडलालक्विंटल6400047004500
केजलालक्विंटल4479148114791
औसालालक्विंटल26450151754910
निलंगालालक्विंटल19420052004800
औराद शहाजानीलालक्विंटल17485153595105
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल3455150254950
मुरुमलालक्विंटल2450245024502
भिवापूरलालक्विंटल21500051555077
जालनालोकलक्विंटल94435051455000
अकोलालोकलक्विंटल205381052504855
अमरावतीलोकलक्विंटल285500054345217
लासलगावलोकलक्विंटल8440077005090
यवतमाळलोकलक्विंटल36470050804890
नागपूरलोकलक्विंटल64450051524864
हिंगणघाटलोकलक्विंटल218400055654500
मुंबईलोकलक्विंटल1111550068006200
उमरेडलोकलक्विंटल170420052955000
सावनेरलोकलक्विंटल6446144614461
जामखेडलोकलक्विंटल5400045004250
कोपरगावलोकलक्विंटल3430050004340
गेवराईलोकलक्विंटल12440050834740
वरूड-राजूरा बझारलोकलक्विंटल10320049994592
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3400046114000
लोणारलोकलक्विंटल44460052024901
मेहकरलोकलक्विंटल130430053205000
वरोरालोकलक्विंटल1450047004600
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल6420050514600
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल5395149314400
सेनगावलोकलक्विंटल22390047004200
पाथरीलोकलक्विंटल5400148004201
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल67460050904900
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल36415049504800
काटोललोकलक्विंटल32512151865150
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल58470050554900
देवळालोकलक्विंटल1350045404100
09/08/2023
अहमदनगरक्विंटल36420049004550
पुणेक्विंटल35570060005850
बार्शीक्विंटल14460050004800
बार्शी -वैरागक्विंटल3441151024500
नांदेडक्विंटल3465046504650
माजलगावक्विंटल20450051405000
चंद्रपूरक्विंटल19380049604325
सिन्नरक्विंटल4432572005170
चाळीसगावक्विंटल8310049014651
भोकरक्विंटल1470447514728
हिंगोलीक्विंटल30469949004799
कारंजाक्विंटल220486552255075
श्रीरामपूरक्विंटल1450045004500
करमाळाक्विंटल6350147004200
लासूर स्टेशनक्विंटल4425049254500
परळी-वैजनाथक्विंटल7440044004400
वैजापूरक्विंटल4470051004860
मानोराक्विंटल42449951204843
नांदूराक्विंटल7435550015001
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल31420050004400
चिखलीचाफाक्विंटल115450051004800
वाशीमचाफाक्विंटल400470051464850
अमळनेरचाफाक्विंटल15460047004700
पाचोराचाफाक्विंटल5455148534721
खामगावचाफाक्विंटल161340051454272
मलकापूरचाफाक्विंटल45440050804600
शिरपूरचाफाक्विंटल3384154004200
दर्यापूरचाफाक्विंटल300430053055050
पारोळाचाफाक्विंटल3312531253125
औरंगाबादगरडाक्विंटल20450045004500
उमरगागरडाक्विंटल2400140014001
धुळेहायब्रीडक्विंटल13480052004930
मनमाडहायब्रीडक्विंटल3435050004600
सटाणाहायब्रीडक्विंटल7405248264350
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1432043204320
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल12545090006450
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल3550060005750
जालनाकाबुलीक्विंटल7950095009500
अकोलाकाबुलीक्विंटल385100115009400
मालेगावकाट्याक्विंटल8360049714390
तुळजापूरकाट्याक्विंटल15450050004800
लातूरलालक्विंटल628466053905150
लातूर -मुरुडलालक्विंटल17300048014200
येवलालालक्विंटल7535060505656
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल53490051005000
केजलालक्विंटल4439064094701
औसालालक्विंटल8445250014772
चाकूरलालक्विंटल1440046104505
औराद शहाजानीलालक्विंटल13474051014920
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल37445050685030
जालनालोकलक्विंटल76430051004900
अकोलालोकलक्विंटल173440051404800
अमरावतीलोकलक्विंटल378480052025001
लासलगावलोकलक्विंटल16435275005000
आर्वीलोकलक्विंटल38450051504950
नागपूरलोकलक्विंटल307465252505101
हिंगणघाटलोकलक्विंटल382370054004400
मुंबईलोकलक्विंटल713550068006200
वर्धालोकलक्विंटल2392544254250
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल380487053155150
वणीलोकलक्विंटल9425048854500
सावनेरलोकलक्विंटल30347548594550
कोपरगावलोकलक्विंटल4450049304910
गेवराईलोकलक्विंटल3400044004200
लोणारलोकलक्विंटल80460051524876
मेहकरलोकलक्विंटल180430052505000
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल11450047004500
नांदगावलोकलक्विंटल4460048004700
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल3318050014950
सेनगावलोकलक्विंटल19395047504200
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल32460049804950
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल21410050055000
काटोललोकलक्विंटल17450051314700
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल15460050004900

Rain update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा