Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/08/2023
शहादाक्विंटल423500115009800
पुणेक्विंटल35580062006000
दोंडाईचाक्विंटल3600060006000
माजलगावक्विंटल13510056005500
कारंजाक्विंटल210503556305280
करमाळाक्विंटल3470047004700
मोर्शीक्विंटल180400045004250
नांदूराक्विंटल10468153255325
राहताक्विंटल2565056505650
चिखलीचाफाक्विंटल29460054005000
वाशीमचाफाक्विंटल300497056005200
अमळनेरचाफाक्विंटल16500051005100
मलकापूरचाफाक्विंटल88490058005325
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल1300043003650
सोलापूरगरडाक्विंटल3510053505350
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल8555162005800
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3680076007200
अकोलाकाबुलीक्विंटल2127001270012700
वैजापूर- शिऊरकाबुलीक्विंटल1760076007600
मालेगावकाट्याक्विंटल8406083015011
धुळेलालक्विंटल8450059405400
बीडलालक्विंटल2470048524776
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32560057005650
दौंडलालक्विंटल4460052505250
केजलालक्विंटल19510055005400
औराद शहाजानीलालक्विंटल11570058505775
अकोलालोकलक्विंटल237388056005000
अमरावतीलोकलक्विंटल327545056255537
यवतमाळलोकलक्विंटल48518054455312
नागपूरलोकलक्विंटल114480056845463
हिंगणघाटलोकलक्विंटल476420053854700
मुंबईलोकलक्विंटल535550068006200
उमरेडलोकलक्विंटल30450055605400
गेवराईलोकलक्विंटल26450055535026
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल13416057014360
मेहकरलोकलक्विंटल130480056005400
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल1500052515100
पाथरीलोकलक्विंटल9470051004851
23/08/2023
शहादाक्विंटल15469296009001
पुणेक्विंटल33580060005900
दोंडाईचाक्विंटल4480048004800
बार्शीक्विंटल42500056005000
बार्शी -वैरागक्विंटल3440057665050
माजलगावक्विंटल9500056205300
उदगीरक्विंटल20520057005450
कारंजाक्विंटल130510055455305
करमाळाक्विंटल1470047004700
लासूर स्टेशनक्विंटल15490053005100
मानोराक्विंटल36487052915096
नांदूराक्विंटल25465154505450
चिखलीचाफाक्विंटल45450054004950
वाशीमचाफाक्विंटल600505056505300
अमळनेरचाफाक्विंटल7400046004600
खामगावचाफाक्विंटल127469556505172
मलकापूरचाफाक्विंटल88490058005325
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल14534053405340
सोलापूरगरडाक्विंटल5430053555355
धुळेहायब्रीडक्विंटल4350056004850
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1699969996999
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3680076007200
वैजापूर- शिऊरकाबुलीक्विंटल2730074507400
मालेगावकाट्याक्विंटल10427055004901
लातूरलालक्विंटल699520059305870
धर्माबादलालक्विंटल15390053004600
बीडलालक्विंटल5488054205200
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल49540056005500
जिंतूरलालक्विंटल4550055005500
औसालालक्विंटल13480056565382
चाकूरलालक्विंटल1455153004925
औराद शहाजानीलालक्विंटल3550158725686
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल16493155005300
आखाडाबाळापूरलालक्विंटल31500052005100
अकोलालोकलक्विंटल236500056005300
अमरावतीलोकलक्विंटल288550058005650
यवतमाळलोकलक्विंटल34529556805487
आर्वीलोकलक्विंटल37500055005300
नागपूरलोकलक्विंटल174500057005525
हिंगणघाटलोकलक्विंटल238390059504800
मुंबईलोकलक्विंटल917550068006200
वर्धालोकलक्विंटल11525055055350
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल280535057005550
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल28480058005300
सावनेरलोकलक्विंटल6450046004600
कोपरगावलोकलक्विंटल15470055005301
गेवराईलोकलक्विंटल8477655805170
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल8450058514675
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3240040003000
मेहकरलोकलक्विंटल100500057055500
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल1490049764925
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल55500056505475
देवळालोकलक्विंटल1470547054705
दुधणीलोकलक्विंटल10600060006000
22/08/2023
अहमदनगरक्विंटल102480054005100
शहादाक्विंटल1460046004600
पुणेक्विंटल34600062006100
दोंडाईचाक्विंटल4410051515000
बार्शीक्विंटल26510056005300
बार्शी -वैरागक्विंटल17465156875681
माजलगावक्विंटल41490056505500
सिन्नरक्विंटल2540054955465
पुसदक्विंटल75470556955305
चाळीसगावक्विंटल3430053015000
उदगीरक्विंटल24530058205560
भोकरक्विंटल1450045004500
कारंजाक्विंटल140500556055200
करमाळाक्विंटल3500050515000
लासूर स्टेशनक्विंटल6470051504900
परळी-वैजनाथक्विंटल3460046004600
वैजापूरक्विंटल4460055005100
मानोराक्विंटल13475053005050
अमळनेरचाफाक्विंटल10460048004800
खामगावचाफाक्विंटल247400055054752
मलकापूरचाफाक्विंटल115491156665270
शिरपूरचाफाक्विंटल5500057015601
पारोळाचाफाक्विंटल6492549254925
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल3450050004750
सोलापूरगरडाक्विंटल3548054805480
उमरगागरडाक्विंटल2510051005100
धुळेहायब्रीडक्विंटल3500053055000
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल2506164506000
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल74101120009200
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3680076007200
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल3450045004500
चोपडाजंबुक्विंटल288001345113451
जालनाकाबुलीक्विंटल5100001010010000
वैजापूरकाबुलीक्विंटल4700095908500
मालेगावकाट्याक्विंटल12440155014850
तुळजापूरकाट्याक्विंटल10540054005400
भंडाराकाट्याक्विंटल1545054505450
लातूरलालक्विंटल739531060315950
बीडलालक्विंटल13460053005010
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल37580060005900
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल1410050004500
दौंड-केडगावलालक्विंटल68420056504900
औसालालक्विंटल30515057025418
चाकूरलालक्विंटल9525054505300
औराद शहाजानीलालक्विंटल14550058715685
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल18490055715450
जालनालोकलक्विंटल121450056005400
अकोलालोकलक्विंटल95490056505300
अमरावतीलोकलक्विंटल387550058255662
लासलगावलोकलक्विंटल14485260015500
यवतमाळलोकलक्विंटल22500053555177
आर्वीलोकलक्विंटल53500057305500
हिंगणघाटलोकलक्विंटल406420057854700
मुंबईलोकलक्विंटल2424550068006200
वर्धालोकलक्विंटल1532553255325
कोपरगावलोकलक्विंटल4460051015000
गेवराईलोकलक्विंटल19470056135150
चांदूर बझारलोकलक्विंटल72450058605180
मेहकरलोकलक्विंटल140500058505600
वरोरालोकलक्विंटल4480055005000
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल1490049004900
सेनगावलोकलक्विंटल4390047004200
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल43420055555350
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल7450051005100
शेगावलोकलक्विंटल14450055004800
काटोललोकलक्विंटल81400055705250
दुधणीलोकलक्विंटल17510058005800
शिरुरनं. २क्विंटल1400040004000
Farm Income Tax Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा