Chana rate: हरभरा बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, हरभरा बाजार भाव बदल

बाजार समिती: शहादा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4751 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7499 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 36 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6250 रुपये

 

बाजार समिती: दोंडाईचा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

 

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6052 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

 

बाजार समिती: राहूरी -वांबोरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4300 रुपये

 

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 180 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6325 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6080 रुपये

 

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

 

बाजार समिती: चिखली
आवक : 51 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5050 रुपये

 

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5875 रुपये

 

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 62 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5680 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5545 रुपये

 

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5335 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5335 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5335 रुपये

 

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – पालखेड
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5621 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5621 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5621 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 12910 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12910 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12910 रुपये

 

बाजार समिती: बीड
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4660 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5751 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5323 रुपये

 

बाजार समिती: केज
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5609 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5840 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6020 रुपये

 

बाजार समिती: उमरखेड
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 160 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4495 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6165 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5465 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5150 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5650 रुपये

 

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5370 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5370 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5370 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 137 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5875 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1596 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

 

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5575 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5900 रुपये

 

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4400 रुपये

 

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

 

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 190 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6140 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

 

बाजार समिती: बाभुळगाव
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6190 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5900 रुपये

 

बाजार समिती: काटोल
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6095 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

 

बाजार समिती: आर्णी
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा