Chilli rate: मिरची बाजारभाव महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे मिरची दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 62 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 69 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 130 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2950 रुपये

बाजार समिती: खेड
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 405 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 1611 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3030 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3350 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 65 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 164 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 944 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 126 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1743 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा