Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव 18/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/08/2023
भोकरक्विंटल69663101159890
कारंजाक्विंटल430100751140010975
अकोलालालक्विंटल2514500110009605
अमरावतीलालक्विंटल669107001138711043
यवतमाळलालक्विंटल38100001090510452
चिखलीलालक्विंटल328500105009500
नागपूरलालक्विंटल255102001121110958
वाशीमलालक्विंटल60092201190010000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल7107001100010850
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल30100001190011000
मलकापूरलालक्विंटल239100001200011800
सावनेरलालक्विंटल110102251075510600
मेहकरलालक्विंटल60102001115510700
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल2850095009000
मंठालालक्विंटल1430043004300
औराद शहाजानीलालक्विंटल5108511110010975
चांदूर-रल्वे.लालक्विंटल2107001070010700
नेर परसोपंतलालक्विंटल35105551080010703
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल11109501120011000
दुधणीलालक्विंटल84111001200011700
काटोललोकलक्विंटल409000107509600
औरंगाबादपांढराक्विंटल2800080008000
माजलगावपांढराक्विंटल20100001118010850
बीडपांढराक्विंटल990001100010350
जामखेडपांढराक्विंटल9700085007750
गेवराईपांढराक्विंटल1099001120010550
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल5108011105110926
17/08/2023
अहमदनगरक्विंटल19750095008500
चंद्रपूरक्विंटल4989598959895
उदगीरक्विंटल35100001139910699
कारंजाक्विंटल170100001133010900
वैजापूरनग1104051040510405
मानोराक्विंटल11277991100110384
मोर्शीक्विंटल300100001101110505
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल56100001100010500
हिंगोलीगज्जरक्विंटल60103001080010550
मुरुमगज्जरक्विंटल12104001040010400
बारामतीलालक्विंटल4550093009000
लातूरलालक्विंटल20797001110110500
अकोलालालक्विंटल1776100107059900
अमरावतीलालक्विंटल846105001103110765
धुळेलालक्विंटल5320084508000
यवतमाळलालक्विंटल3198051090010352
चिखलीलालक्विंटल229000100009500
नागपूरलालक्विंटल209102001081110658
हिंगणघाटलालक्विंटल63996051145010000
अक्कलकोटलालक्विंटल590001060010000
वाशीमलालक्विंटल6009200109009500
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल5090001100010000
अमळनेरलालक्विंटल2900192119211
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल13107001100010850
मुर्तीजापूरलालक्विंटल25098501100010005
खामगावलालक्विंटल44794501146010455
मलकापूरलालक्विंटल300100001180011100
वणीलालक्विंटल13106051118011000
सावनेरलालक्विंटल65104901067910600
गंगाखेडलालक्विंटल7950097009500
चांदूर बझारलालक्विंटल1388500110709785
मेहकरलालक्विंटल8097001080010400
मंगळवेढालालक्विंटल2711071107110
चाकूरलालक्विंटल294001090010250
औराद शहाजानीलालक्विंटल3106001080010700
तुळजापूरलालक्विंटल10100001070110500
सेनगावलालक्विंटल118200102009200
चांदूर-रल्वे.लालक्विंटल595051053510535
नांदूरालालक्विंटल15195001177711777
नेर परसोपंतलालक्विंटल1698801085010464
आर्णीलालक्विंटल20106001116610900
दुधणीलालक्विंटल9485001145010000
वर्धालोकलक्विंटल397501040010000
वैजापूर- शिऊरलोकलनग1700288017500
काटोललोकलक्विंटल15104501080010600
बारामतीपांढराक्विंटल5450085008500
जालनापांढराक्विंटल876300108509700
माजलगावपांढराक्विंटल995001085010500
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल50104001070010500
गेवराईपांढराक्विंटल4100001060010300
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल11600070006500
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4108011090910855
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1800090009000
पाथरीपांढराक्विंटल3900098259500
16/08/2023
बार्शीक्विंटल6800090008500
बार्शी -वैरागक्विंटल1100001000010000
भोकरक्विंटल2940096259513
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल1950095009500
अकोलालालक्विंटल2128500105559800
परभणीलालक्विंटल1495001020010000
नागपूरलालक्विंटल18197021061110383
सावनेरलालक्विंटल12100501038110250
वरोरालालक्विंटल2800090008700
काटोललोकलक्विंटल20105661056610566
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल48500100259800
Maharashtra rain update today

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा