Maka rate: मका बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र, आजचे मका दर

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1951 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2170 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2170 रुपये

बाजार समिती: कुर्डवाडी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2325 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2025 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2175 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2125 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2450 रुपये

बाजार समिती: मोहोळ
आवक : 41 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

Rain forecast

 

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: शहादा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2551 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2551 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2551 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 232 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: तासगाव
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2160 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2420 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2050 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2152 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2052 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1751 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2071 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1875 रुपये

बाजार समिती: सिल्लोड
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2150 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2190 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2250 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2240 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा